Bio-Kaschmir (GOTS)

REPEAT goes organic…

REPEAT cashmere, een van Europa's toonaangevende merken voor luxe gebreide kleding, erkent dat duurzame mode de weg vooruit is en neemt het voortouw in de cashmere gebreide kledingindustrie door de collectie te updaten met volledig gecertificeerde biologische en duurzame cashmere kledingstukken.

Wat is biologische en duurzame cashmere?

De biologische cashmere kledingstukken van REPEAT zijn gecertificeerd door GOTS (Global Organic Textile Standard). GOTS is de wereldwijd toonaangevende textielverwerkingsstandaard voor biologische vezels, met inbegrip van ecologische en sociale criteria, ondersteund door een onafhankelijke certificering van de gehele textieltoeleveringsketen. Deze certificering garandeert dat de grondstoffen biologisch worden ingekocht en dat de fabrieken alleen ecologische en duurzame productieprocessen volgen. Dat laatste is van belang, aangezien kleding uit biologische materialen nog steeds op een niet-ecologische manier kan worden geproduceerd. Daarom is de certificatie van zowel grondstoffen als productieprocessen nog steeds gering in de industrie.

Wat is GOTS?

De Global Organic Textile Standard (GOTS) is erkend als 's werelds toonaangevende verwerkingsstandaard voor textiel (kleding, huishoudtextiel en persoonlijke verzorgingsproducten) gemaakt van gecertificeerde biologisch geproduceerde grondstoffen. De norm omvat strenge milieu- en sociale criteria voor activiteiten in de gehele textielketen. GOTS wordt erkend in alle markten over de hele wereld en het aantal producenten, die de standaard toepassen neemt toe; in 2013 werden meer dan 3080 fabrieken wereldwijd gecertificeerd voor GOTS.

Wat is het probleem met de textielverwerking?

Textielverwerking leidt tot de vaak onvoldoende behandelde lozing van giftige chemicaliën in de lucht en het water, en tot gevaarlijke werksituaties. We leven allemaal "stroomafwaarts" en delen hetzelfde water en dezelfde lucht, en werknemers die producten voor ons maken verdienen ons respect. GOTS verbiedt het gebruik van de verschillende soorten chemicaliën die in textielverwerking worden gebruikt en die kanker, geboorteafwijkingen en andere ernstige ziekten kunnen veroorzaken. Chemische stoffen, zoals persistente hormoonontregelende stoffen, alsook stoffen die het ecosystemen en de biodiversiteit op internationale schaal kunnen schaden. GOTS vereist dat alle kleurstoffen en hulpstoffen worden beoordeeld op hun strikte criteria en worden goedgekeurd voordat ze worden gebruikt.

Waarom is certificering voor GOTS een goed idee?

Hoewel het een belangrijke stap in de goede richting is, is het gebruik van organische materialen alleen niet voldoende. Bij het gebruik van biologisch geproduceerde materialen worden de werknemers op de boerderij en het milieu beschermd. Bij productie zonder gebruik van gevaarlijke chemicaliën worden fabrieksarbeiders en het milieu beschermd. Wanneer er geen schadelijke residuen in het eindproduct zitten, worden de consumenten beschermd.

Wat zijn biologische grondstoffen?

Biologisch is een productiesysteem met nationale normen voor milieubescherming en dierenwelzijn. Biologische grondstoffen zijn onder andere biologisch katoen, zijde, cashmere, vlas (linnen) en wol.

Kunnen alleen biologische grondstoffen worden gebruikt in GOTS-gecertificeerde producten?

Als textielverwerkingsstandaard stelt GOTS geen eigen criteria voor de biologische landbouw, maar eist het dat de gebruikte materialen van gecertificeerde biologische oorsprong zijn volgens een erkende landbouwstandaard. Alleen textielproducten die voor minstens 70 procent (label "made with organic") of 95 procent (label "organic") gecertificeerd zijn, kunnen GOTS-gecertificeerd worden.

Als ik het GOTS-logo zie, wat betekent dat dan?

Om er zeker van te zijn dat een product echt GOTS-gecertificeerd is, moet u de verwijzing naar het GOTS-label ('organic' of 'made with organic'), de verwijzing naar de onafhankelijke certificeringsinstantie en het licentienummer van de gecertificeerde entiteit kunnen zien.

Hoe zit het met een verklaring dat het garen (of de stof) in een eindproduct GOTS-gecertificeerd is?

Dit is slechts een zelfclaim, aangezien alleen eindproducten aan GOTS gecertificeerd mogen worden (zie hierboven). U kunt er dus niet zeker van zijn dat deze bewering waar is.

Wat voor soort werknemersgerichte voorzieningen zijn er in GOTS?

Werknemers worden niet blootgesteld aan giftige chemicaliën bij het werken met GOTS-gecertificeerde inputs en praktijken. Bovendien zijn de sociale criteria van GOTS gebaseerd op de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die een verbod op kinderarbeid en dwangarbeid bevatten en die bepalingen bevatten zoals het hebben van systemen om aan te tonen dat ze tegemoetkomen aan sociale zorgen, zoals klachten. Bovendien vereist GOTS brandpreventietraining en evacuatieoefeningen.

Hoe zit het met de veeteelt?

Aangezien het een textielverwerkingsnorm betreft, stelt de GOTS geen eigen criteria vast voor de biologische landbouw. Het vereist veeleer dat ten minste 70% van de gebruikte vezels afkomstig moet zijn van biologisch gecertificeerde materialen, die volgens de normen van de biologische veehouderij moeten worden beheerd. Deze regels zijn te vinden in de toepasselijke nationale normen - de EG-Biologische Verordening 834/2007 (incl. uitvoeringsverordening EG 889/2008), de verordeningen van het National Organic Program van het USDA en andere normen van de IFOAM-familie van normen.

Is GOTS een officiële standaard?

GOTS is een vrijwillige standaard en wordt dus niet gereguleerd door een overheidsinstantie, maar beheerd door een non-profit organisatie. Het wordt echter ondersteund door de Amerikaanse overheid die eist dat textielproducten die beweren biologisch te zijn in de VS gecertificeerd zijn volgens de biologische voedselnorm of GOTS.

Hoe worden producten/bedrijven gecertificeerd voor GOTS?

GOTS is een productcertificering, wat betekent dat eindproducten die beweren GOTS-gecertificeerd te zijn, aan alle GOTS-criteria moeten voldoen. Bovendien moeten alle faciliteiten die bij de productie van dergelijke goederen betrokken zijn, gecertificeerd zijn. De certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, door GOTS goedgekeurde certificeringsinstantie en de faciliteiten worden regelmatig geïnspecteerd.

Bekijk de nieuwe GOTS Simple Show Clip (< 4 min)