About Repeat Flagship Store Cashmere Corporate responsibility B2B agencies Press Legal notice Work at REPEAT cashmere Contact us faq howtoshop Shipment Information Payment termsandconditions privacypolicy sizeinformation careinstructions Complaints Procedure organiccashmeregots
aboutrepeat flagshipstores cashmere b2b-agencies press legalnotice career contactus faq howtoshop shipmentinformation returns paymentmethods termsandconditions privacypolicy Size Information Care Instructions Complaints Procedures Organic Cashmere
Verantwoord ondernemerschap

Als internationaal actief bedrijf is THE REPEAT GROUP zich altijd bewust van de maatschappelijke en ethische aspecten van haar bedrijfsvoering en houdt zij rekening met de invloed van haar bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en op het milieu. Raadpleeg hier onze richtlijnen voor ethisch handelen.


Momenteel zijn in 5 landen 100 werknemers met 8 nationaliteiten in de leeftijd van 20 tot 70 jaar bij ons in dienst. Daarnaast werken wij nauw samen met meer dan 1100 ondernemers uit de hele wereld. Culturele diversiteit, tolerantie, gelijke rechten en respect zijn een essentieel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten dragen voor maatschappij en milieu en verwachten dat ook onze partners zich hier bewust van zijn.

Wat betekent verantwoord ondernemen voor REPEAT?

Wij beschouwen de ethische principes op basis waarvan wij onze economische, ecologische en maatschappelijke beslissingen nemen als een fundament voor de toekomst. Respect voor mens, dier en milieu, en bescherming van hulpbronnen voor toekomstige generaties zijn de grondslagen van ons handelen. Wij streven ernaar om onze sociale omgeving positief te beïnvloeden en de impact van ons ondernemen op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Wij blijven ons er steeds voor inzetten om met behulp van de nieuwste ontwikkelingen en technologieën het verbruik van grondstoffen, energie, water en chemische toevoegingen consequent te verminderen.

Hoe integreert REPEAT het verantwoord ondernemen in haar bedrijfsactiviteiten?

Wij hechten er altijd veel waarde aan onze klanten de beste kwaliteit tegen betaalbare prijzen te bieden en daarbij te blijven voldoen aan de criteria voor verantwoord ondernemerschap. Dit is van invloed op bedrijfsinterne beslissingen en op onze keuze voor leveranciers en partners. Wij hanteren daarbij strikte criteria die in overeenstemming zijn met onze bedrijfsprincipes.


Milieubescherming, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en sociale rechtvaardigheid zijn daarom ook een voorwaarde voor onze samenwerkingspartners.


Onze werknemers worden goed geïnformeerd over de essentiële gedragsnormen van onze handelspraktijken. Wij maken hen bewust van de gedragsregels op het gebied van corruptiebestrijding en moedigen hen aan deze uit te voeren.

Wij zijn specialist op het gebied van cashmere. Een aanzienlijk deel van de in producten van REPEAT gebruikte grondstoffen is van dierlijke oorsprong. Wat is het standpunt van REPEAT als het gaat om dierenbescherming?
De verschillende processen voor de productie van textiel kunnen het milieu belasten. Wat doet REPEAT om mens en natuur te beschermen?
Het omstreden 'mulesing' komt steeds weer in het nieuws. Als ik een wollen trui bij REPEAT koop, moet ik dan vrezen dat de schapen zo veel leed is aangedaan?
Groeiende afvalbergen vormen een ernstig probleem. Wat doet REPEAT hiertegen?
Welke principes volgt REPEAT in de omgang met werknemers?
De situatie omtrent arbeidswetgeving is wereldwijd zeer verschillend. Welke arbeidsvoorwaarden bieden REPEAT en haar toeleveranciers hun werknemers?